dr n. o zdr. Agnieszka Rożek

Psycholog, logopeda, neurologopeda i filolog klasyczny. Wykładowca akademicki oraz Sekretarz Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki. W Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz z wadami mózgo i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi. Prowadzi terapię zaburzeń funkcji pokarmowych, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z nowotworami OUN. w Katowicach. Współpracuje naukowo z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach we wdrażaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia choroby Parkinsona.