mgr Agnieszka Hankus

Logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, biotechnolog i wykładowca. W Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z kraniosynostozami, dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz chorobami genetycznymi. Prowadzi również terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, afazji, oligofazji i dysfagii. W sferze zainteresowań zgłębia problemy onkologopedii. Diagnosta Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
Prywatnie mama dwojga dzieci.