dr n. med. Patrycja Larysz

Dr n. med. Patrycja Larysz jest specjalistą neurochirurgii, zatrudnionym w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uprzednio pracowała w Oddziale Neurochirurgii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu oraz Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Aktualnie kierownik NZOZ Kangur.
W codziennej pracy klinicznej Panią doktor Patrycję Larysz cechuje duże poczucie obowiązku i odpowiedzialności za powierzone jej zadania. Największe doświadczenie zdobyła w dziedzinie leczenia nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego. Specjalizuje się  w leczeniu pierwotnych i przerzutowych guzów mózgu, podstawy czaszki i kanału kręgowego. Biegle posługuje się najnowocześniejszymi narzędziami neurochirurgicznymi, takimi jak, systemy neuronawigacji, monitoringu śródoperacyjnego oraz fluorescencji z zastosowaniem Gliolanu i fluorosceiny. Dr Larysz ma największe doświadczenie w regionie w wykonywaniu zabiegów ze śródoperacyjnym wybudzeniem chorego (tzw. awake craniotomy). Ponadto zajmuje się leczeniem schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, wodogłowia wewnętrznego, wrodzonych patologii OUN, w tym wrodzonych wad naczyń mózgowych. Ściśle współpracuje z Narodowym Centrum Onkologii w Gliwicach w zakresie wieloprofilowej terapii onkologicznej (radioterapii i chemioterapii).

Poza codzienną pracą w szpitalu Pani Doktor rozwija swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w wielu kursach doskonalących, szkoleniach oraz stażach zagranicznych.
W szczególności wymienić należy uczestnictwo w kursach Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów (EANS) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgii Dziecięcej (ESPN), oraz liczne staże zagraniczne m. in. w Uniwersytetach w Mediolanie, Grazu, Tel Awiwie i Kings College w Londynie.

Prywatnie żywiołem Pani doktor jest woda. W wolnym czasie uprawia windusrfing, nurkowanie i żeglarstwo. Zamiłowanie do sportów wodnych niezmiennie trwa od 16 roku życia, kiedy to pierwszą pracę podjęła jako Młodszy Ratownik Wodny.