Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych – kraniosynostoza

Czym są kraniosynostozy? Kraniosynostozy są heterogenną grupą wad wrodzonych polegających na przedwczesnym zarośnięciu jednego lub wielu szwów czaszkowych i co za tym idzie, nieprawidłowej budowie całej głowy dziecka. Szwy są to włókniste...